.

 

>>  Sülük Üretimi

 
 
   
       
   

Sülük Yetiştirme Havuzunun Üzeri, Kış Aylarında Kapatılır. Yaz Ayların da açılır. Kış aylarında su ısının ayarlanması için ve suyun donmaması için değişik önlemler alınmalıdır.

Sülük yetiştiriciliği; Doğadaki yaşam ortamının yapay olarak toprak havuzlarda oluşturulması prensibine dayanmaktadır. Havuzlar sülüklerin doğal ortamına uygun tarzda sazlık, bataklık ve organik maddece zengin bir şekilde hazırlanır.

 

Yetiştirilecek sülükler bu toprak havuzlara yerleştirilir. Sülüklerin kan emerek beslenmeleri için havuza canlı kurbağa veya balık bırakılır. Yine mezbahalardan sağlanan sağlıklı kanla da bu sülükler beslenebilir. Toprak havuzlarda üretim ve yetiştiricilik ekonomik olmamakla beraber yılda ancak bir veya iki ürün alınabilir. Yine sülüklerin üremesi çok uzun bir sürede olur.

 

Sülüklerin tıbta kullanılması ve ekonomik önemi olması nedeniyle Hirudo verbana isimli  sülüklerin üretimini yapmaktayız. Hirudo verbana yetiştiriciliği iki şekilde yapılabilir. Laboratuvar koşullarında, büyük akvaryum ve havuzlarda üretim ve yetiştiricilik sülüğün gelişim süresi çevre ve su sıcaklığına bağlıdır.

 

Kaliteli sülük yetiştirmede toprak havuzun önemi çok büyüktür. Asidik sular sülük faunasının zayıflamasına sebep olur. Çoğunlukla organik kirleticilerin bulunduğu bölgelerden hoşlanırlar. Taşların altı çevrildiğinde şaşırtıcı sayıda bireysel olarak görülürler. Çoğu türler kuraklık periyodunda havuz veya çayların dibinde çamur içine açılmış yuvalarda bulunurlar. Vücut uzunluklarının % 90 'nından fazlası zarar görse bile yaşayabilirler. Sülüklerin yüzen formları üreme periyodunda kümeler halinde suyun kaynağına doğru yüzerler.

 

Sülüklerin yetiştirilmesinde doğal ortam şartları hazırlandığında, sülüklerin sağlıklı bir şekilde ürediğini gözlemleyebilirsiniz. Beton havuzlar, plastik havuzlar, akvaryumlar ve kavanozlar sülük yetiştirmek için gerçek manada uygun olmasa da, pek çok üretici, sülükleri bu havuzlarda yetiştirmektedir.