.

 

>>  Sülük Satışı

 
 
   
       
   
             

 

​Büyüme sürecini tamamlayan sülükler kavanozlara alınarak satışı yapılmaktadır. Sülükleri ülkemizin yanında yurtdışına da Toptan olarak göndermekteyiz. Sülük satışında, sülüklerin büyüklük oranına göre, fiyatlar değişim göstermektedir.

 

Dünyada 600 sülük çeşidi olmasına karşılık bunun sadece 15 çeşidi tıbbi sülüktür. Hirudo Verbana, tedavi amaçlı en yüksek verimliliğe sahip olması nedeni ile tıpta en yaygın kullanılan tip olmuştur.

 

Yıllar geçtikçe sülüğe olan talepte hızla artmaktadır.  Arz  talep dengesi henüz sağlanabilmiş değildir. Ülkemizde de sülüğün kullanımında son yıllarda büyük artış göstermiştir.

 

Çoğu sülükler bir yıl yaşarlar. Baharda yumurtadan çıkan sülükler takip eden yılda olgunlaşırlar. Hayat devri beslenme alışkanlıkları ile yaşam ortamına bağlıdır. Burada, toprak havuzlarda yetiştirilen sülüklerin daha uzun yaşadığını söylemek mümkündür.